Για περισσότερες πληροφορίες, το Εμπορικό Τμήμα της METRICON® βρίσκεται στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό νούμερο 2610 993 002  και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου info@metricon.gr

hjMTRCN_NEW


Συνεργασίες

AEGEAN

BP

ELIN

HELFUELS

PRINTEC

SHELL

SINGULAR

ΕΚΟ

Σύστημα Ογκομέτρησης

Το σύστημα ογκομέτρησης MVS είναι μία ευρεσιτεχνία της Metricon. Είναι ένα αυτόματο και πλήρως εξοπλισμένο κινητό συνεργείο με δυνατότητα ογκομέτρησης βυτίων και δεξαμενών χωρητικότητας από 0.5 έως 100m3.

Η μέθοδος ογκομέτρησης στηρίζεται σε τρία επιμέρους συστήματα που λειτουργούν παράλληλα, το Δοσολογικό Σύστημα, το Σύστημα Μέτρησης Στάθμης και το Σύστημα Ελέγχου και Καταγραφής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

  • Μετρητικό υγρό -νερό- διοχετεύεται από εγκατεστημένη στο MVS δεξαμενή (χωρητικότητας περίπου 1m3)στη διάταξη του Δοσολογικού Συστήματος. Η μεταφερόμενη ποσότητα, δόσεις των 100Lt περίπου, ζυγίζεται από δυναμοκυψέλες υψηλής ακρίβειας -βαρυμετρική μέθοδος- και διοχετεύεται εντός της ογκομετρούμενης δεξαμενής.
  • Εν συνεχεία ακολουθεί και δεύτερη ζύγιση στη διάταξη του Δοσολογικού Συστήματος προκειμένου να μετρήσουμε τα υπολείμματα υγρού που παρέμειναν εντός της διάταξης και να καθορίσουμε με ακρίβεια την ποσότητα που τελικά διοχετεύεται στην ογκομετρούμενη δεξαμενή. Εντός της δεξαμενής η μετρητική διάταξη στάθμης αποτελούμενη από ηλεκτρονικούς αισθητήρες μετρά και αποτυπώνει τη στάθμη ψηφιακά.
  • Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την πλήρωση της δεξαμενής.

Κατά τη διάρκεια των ρίψεων εντός της δεξαμενής μετρώνται και καταγράφονται όλοι οι παράγοντες που συνεισφέρουν και επηρεάζουν τα αποτελέσματα της ογκομέτρησης –θερμοκρασία εντός της δεξαμενής, θερμοκρασία εντός του Δοσολογικού Συστήματος, περιβαλλοντικές συνθήκες, πυκνότητα υγρού-.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία της ογκομέτρησης, τα δεδομένα αποστέλλονται στο Εργαστήριο όπου γίνεται η αξιολόγηση αυτών, η ανάλυση τους και η δημιουργία των ογκομετρικών πινάκων στην προαπαιτούμενη μορφή.

Η διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω στηρίζεται σε μεθόδους που είναι διακριβωμένες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη χρήση διακριβωμένου εξοπλισμού δίνει τη δυνατότητα παροχής αποτελεσμάτων ακρίβειας έως και 0.04% επί του ονομαστικού όγκου.

Πλεονεκτήματα

  • Η μέθοδος ογκομέτρησης MVS εκτελείται με ταχύτητα 5m3/ώρα απασχολώντας για πολύ μικρό χρόνο τις εγκαταστάσεις του πελάτη.
  • Τα συστήματα μέτρησης όγκου-στάθμης και το λογισμικό είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου στα εργαστήρια της Metricon γεγονός που επιτρέπει στα αποτελέσματα-δεδομένα της ογκομέτρησης να είναι ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ.
  • Ογκομετρούμενες δεξαμενές με το σύστημα MVS: 1200δεξαμενές από το 2011

MVS_el

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η μέθοδος ογκομέτρησης που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει η Metricon με το σύστημα MVS είναι η βαρυμετρική (με χρήση νερού), σύμφωνα με τα πρότυπα NIST και Εuramet.

Με την μέθοδο ογκομέτρησης με το σύστημα MVS, γίνεται πληρέστερη αποτύπωση των γεωμετρικών μεγεθών της δεξαμενής (διαστολές, συστολές, νεκρά σημεία, σωληνώσεις κ.λπ.)

 

Το MVS διαθέτει εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας:

 

Αισθητήρες μέτρησης Θερμοκρασίας σε όλη τη διάρκεια των μετρήσεων.

 

Αισθητήρες Πίεσης.

 

Πυκνόμετρα.

 

 

 

Ο μετρητικός εξοπλισμός του MVS διαθέτει πιστοποιητικά διακρίβωσης από Αναγνωρισμένα/Πιστοποιημένα κατά Ε.ΣΥ.Δ. εργαστήρια και άλλους αναγνωρισμένους εθνικούς φορείς διακρίβωσης (UKAS, DKD)

DKD     THERMOMETRICON_LOGO

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Εύρος τιμών ογκομέτρησης του συστήματος MVS από εδώ

Γενικές Πληροφορίες

  • Ποια η  διαφορά μεταξύ Πιστοποίησης και Διαπίστευσης?

Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 αποτελεί την  αναγνώριση της τεχνικής του επάρκειας από τον Φορέα Διαπίστευσης της χώρας, δηλ.  της τεχνικής του ικανότητας να παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα. Έτσι, πρακτικά,  λαμβάνοντας το πιστοποιητικό διακρίβωσης που εκδίδει ένα διαπιστευμένο εργαστήριο,  εφόσον αυτό φέρει το κατάλληλο διακριτικό (logo) του φορέα διαπίστευσης (στην Ελλάδα του ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ), μπορούμε να αποδεχθούμε την ορθότητα των  αποτελεσμάτων που περιέχει.

Η διαπίστευση σε ένα εργαστήριο χορηγείται για συγκεκριμένα τεχνικά πεδία (εύρος  και ικανότητα μέτρησης, μέθοδο, κλπ.) τα οποία αποτυπώνονται στο Επίσημο Πεδίο της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) του Εργαστηρίου, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαπίστευσης.

Η συμμετοχή του εργαστηρίου σε διεργαστηριακή μέτρηση –συνήθως σε διεργαστηριακή σύγκριση με το ΕΙΜ-, αποτελεί μία επιμέρους  απαίτηση της διαπίστευσης. Τα αποτελέσματα σε μία διεργαστηριακή, κρίνονται  επιτυχή ή μη, σύμφωνα με καθορισμένα ποσοτικά κριτήρια και αποτυπώνονται σε  κατάλληλη Έκθεση Αποτελεσμάτων, την οποία εκδίδει το Εργαστήριο Αναφοράς.

Ο όρος πιστοποίηση έχει συγκεκριμένη σημασία και έννοια και δεν πρέπει σε καμία  περίπτωση να συγχέεται με άλλους όρους που χρησιμοποιούνται συχνά. Έτσι,  ενδεικτικά:

• Φορείς Πιστοποίησης που ενδεικτικά πιστοποιούν φορείς και επιχειρήσεις γενικά  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας διαπιστεύονται από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης, δηλ. το  ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17021.

• Εργαστήρια διακρίβωσης, όπως επίσης και ογκομέτρησης/βαθμονόμησης  δεξαμενών, διαπιστεύονται από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης, δηλ. το  ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO

  • Σημασία Ογκομέτρησης

Τα αποτελέσματα μίας Διαπιστευμένης Ογκομέτρησης αποτυπώνονται με τη μέγιστη ακρίβεια στους ογκομετρικούς πίνακες .Το καλύτερο σύστημα ογκομέτρησης έχει μικρή αξία αν οι ογκομετρικοί πίνακες της δεξαμενής είναι ανακριβείς.

Η σημασία της Ογκομέτρησης αποτελεί κύριο παράγοντα στην καταμέτρηση οποιουδήποτε συστήματος.