ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η Metricon Α.Ε. κατά την εξέλιξη της τεχνολογικής της πορείας, συνεργάστηκε με διάφορους φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα αναπτύσσοντας πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις. Η ανάπτυξη ερευνητικών έργων και η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με φορείς που έχουν βαθιά γνώση της τεχνολογίας και συνεχή κατάρτιση στις εξελίξεις του χώρου συνέβαλε τόσο στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και λύσεων όσο και στην ενασχόληση μας με νέα ενδιαφέροντα τεχνολογικά πεδία έρευνας.

SoilSYS

Portfolio

Ηλεκτρονικό σύστημα δειγματοληψίας εδάφους και μεταφοράς στο εργαστήριο.

SimTank

Portfolio

Ένα σύστημα εξοικονόμησης της κατανάλωσης των πλακετών.

Portfolio