Τεχνολογία που μετρά

Συνδυάζουμε τεχνολογίες αιχμής για να αναπτύξουμε αποδοτικές & αποτελεσματικές λύσεις.

Το Διακριβωμένο Εργαστήριο Ογκομετρήσεων της Metricon εφαρμόζει το πρότυπο ISO 17025 & εκδίδει Πιστοποιητικά Διακρίβωσης που φέρουν το λογότυπο του ΕΣΥΔ

Η Metricon έχει στενή συνεργασία με τις Μεγαλύτερες Πετρελαϊκές Εταιρείες στην Ελλάδα & στο εξωτερικό

Τα προϊόντα της Metricon διαθέτουν πιστοποίηση ΑΤΕΧ, τηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας για χρήση σε εύφλεκτες ατμόσφαιρες

Μετρητές Καυσίμων MPS

Οι μετρητές MPS είναι αναπτυγμένοι επάνω στη προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος ελλιπούς παραλαβής καυσίμου από τους τελικούς πελάτες καυσίμου και ειδικεύονται στο να παρέχουν ακριβές έλεγχο της ποσότητας και της ποιότητας παραλαμβανόμενου καυσίμου.

Περισσότερα...

Σύστημα Ογκομέτρησης

Κινητό συνεργείο ογκομέτρησης δεξαμενών πρατηρίων με πρωτοποριακές επιδόσεις ακρίβειας και αξιοπιστίας.

Περισσότερα...

Thermometricon

Βασική εφαρμογή του συστήματος είναι η ανίχνευση ατόμων τα οποία έχουν υψηλότερη θερμοκρασία από την φυσιολογική.

Περισσότερα...

Οι πελάτες μας