ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

H καινοτομία και η τεχνολογία είναι δυο έννοιες που χαρακτηρίζουν τη Metricon AE. Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε κατάλληλα σε αυτές. Όλα τα προϊόντα της Metricon σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και κατασκευάζονται από εμάς, ενσωματώνοντας τεχνικά χαρακτηριστικά και διαθέτουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο το οποίο επιτυγχάνεται μέσω του εξελιγμένου τμήματος R&D που διαχειρίζεται τόσο το hardware όσο και το software όλον τον καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων τις εταιρείας Metricon, και διασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύουν τόσο την ελληνική όσο και την διεθνή αγορά. Κάποιες από τις υπό ανάπτυξη πρωτότυπές τεχνολογικές λύσεις μας σε παγκόσμια προβλήματα απεικονίζονται παρακάτω.

Services

Services

Services

Portfolio