ΕΡΕΥΝΑ

Tο όραμα της Metricon Α.Ε. είναι η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων. Η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας τεχνολογικής εταιρίας και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. .Η Metricon Α.Ε. εδώ και 13 χρόνια παρέχει πρωτοποριακά προϊόντα, τα περισσότερα εκ των οποίων διαθέτουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις τόσο για τον επιχειρηματία όσο και για τον καταναλωτή.

Services

Services

Portfolio