ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Metricon Α.Ε παρέχει υπηρεσίες υψηλού τεχνολογικού επιπέδου. Έχοντας εξειδίκευση και βαθιά γνώση μετρολογικών θεμάτων που σχετίζονται με νομικές και εμπορικές πτυχές της αγοράς δημιουργήσαμε τα Διαπιστευμένα Εργαστήρια της Metricon A.E. Οι υπηρεσίες των Εργαστηρίων προσφέρουν υψηλή ακρίβεια μέτρησης βασισμένη σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και πρότυπα.

Διακριβώσεις Μάζας

Portfolio

Εργαστήριο διακρίβωσης οργάνων ζύγισης.

Σύστημα Ογκομέτρησης

Portfolio

Αυτοματοποιημένο σύστημα ογκομέτρησης δεξαμενών.

Portfolio