Για περισσότερες πληροφορίες, το Εμπορικό Τμήμα της METRICON®βρίσκεται στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό αριθμό 2610 993 002 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου info@metricon.gr

hjMTRCN_NEW

MetriLOCK®

Το MetriLOCK® είναι ένα Ηλεκτρονικό Σύστημα Διασφάλισης Ποσοτικής Ακεραιότητας Προσμετρημένων Διακινούμενων Ποσοτήτων Καυσίμου μέσω σφράγισης διαμερισμάτων μεταφοράς, βασισμένο σε ασύρματους αισθητήρες-κόμβους, συνοδευόμενο από Σύστημα Εντοπισμού Θέσης. To σύστημα διαθέτει ασύρματους αισθητήρες- πομπούς οι οποίοι τοποθετούνται επί του βυτίου στις ακόλουθες θέσεις:

 1. Στα καπάκια των ανθρωποθυρίδων: MetriLOCK_MH® (ManHoles sensors)
 2. Στο καπάκι του ντουλαπιού του πίνακα ελέγχου: MetriLOCK_MD® (Main Door sensor)
 3. Στους μοχλούς των βαλβίδων των διαμερισμάτων: MetriLOCK_LV® (LeVer sensors)
 4. Στο σωληνάκι αέρα που ελέγχει την ποδοβαλβίδα: MetriLOCK_FV® (FootValve sensors)
 5. Στηv σωλήνα εκροής του καυσίμου: MetriLOCK_WD® & MetriLOCK_ADV® (Wet/Dry sensors)

Οι οποίες σχηματικά παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα:

MTRCN_RA_2016_EN_04_04_16

Εικόνα 1: Μέρη του συστήματος επί του βυτίου

 

Επιπρόσθετα το σύστημα διαθέτει μια κεντρική μονάδα , μέσω της οποίας αποστέλλονται τα μηνύματα των συμβάντων μαζί με γεωγραφικό στίγμα GPS και ώρα σε κεντρικό server μέσω 3G ή GPRS σύνδεσης με internet (περιέχεται στην κεντρική μονάδα). Το πλήρες σύστημα καλύπτει την ανώτερη κατηγορία 8  του προτύπου ΕΝ 15208 . Το σύστημα δηλαδή θα θεωρείται επαρκές και για «μη επιτηρούμενη» παράδοση. Η ανάπτυξη του συστήματος σε λογισμικό και σε ηλεκτρονικά έχει γίνει 100% εντός της Metricon. Κατά συνέπεια η εταιρία Metricon έχει τη δυνατότητα customizing για ειδικές περιπτώσεις χρήσεις και τη δυνατότητα πλήρους υποστήριξης, έχοντας πλήρη πρόσβαση σε γνώση σε όλα του τα μέρη.

Περιγραφή Λειτουργίας

Από την αναχώρηση του β/φ από τις εγκαταστάσεις φόρτωσης και μέχρι την άφιξη στο σημείο παράδοσης και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τροποποιηθεί η κατάσταση κάποιου αισθητήρα το διαμέρισμα θεωρείται “Σφραγισμένο”. Με την έναρξη της εκφόρτωσης το διαμέρισμα έχει την ένδειξη “Ασφράγιστο”. Οι καταστάσεις των διαμερισμάτων ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο αντανακλώντας την ανίχνευση συμβάντων και εμφανίζονται σε μια ιστοσελίδα  συνοδευόμενες από τον αριθμό διαμερίσματος βυτιοφόρου, τις συντεταγμένες και το χρόνο που λαμβάνουν χώρα τα συμβάντα.

Screen Shot 2014-11-06 at 1.09.11 PM

Screen Shot 2015-03-24 at 10.51.45 AM

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τα Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Συστήματος Metrilock είναι τα εξής:

Ασύρματη λειτουργία μέσω δικτύου ΙΕΕΕ 802.15.4 – κρυπτογράφηση μηνυμάτων

Ενημέρωση για συμβάντα σε πραγματικό χρόνο, περιοδική ενημέρωση τρέχουσας κατάστασης διαμερισμάτων

Διάρκεια ζωής μπαταριών αισθητήρων: 10 έτη

Ανίχνευση ανοίγματος σε καπάκια ανθρωποθυρίδας: 5mm

Ανίχνευση αλλαγής γωνίας 3ο ή και μικρότερης (για μοχλούς και καπάκια στομίων).

Αυτόματη προσαρμογή σε περίπτωση στάσης του οχήματος σε μη οριζόντια θέση.

Ελάχιστα παρεμβατικό/εύκολη εγκατάσταση των ασφαλιστικών αισθητήρων πάνω στα στόμια και τις ανθρωποθυρίδες (προ-αριθμημένοι αισθητήρες ανά διαμέρισμα).

Εμβέλεια που καλύπτει όλο το όχημα, δυνατότητα επαναπροώθησης μηνυμάτων για ρυμουλκούμενα (χρήση repeater).

Αποθήκευση συμβάντων ανά αισθητήρα σε περίπτωση έλλειψης επικοινωνίας με τον δέκτη (περιπτώσεις jamming ή διακοπής τροφοδοσίας του δέκτη για μεγάλο διάστημα) και ενημέρωση μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας

Technical Characteristics

Αρχή Λειτουργίας Συστήματος

Το Metrilock βασίζεται σε ασφαλιστικούς κόμβους οι οποίοι μεταδίδουν ασύρματα μετρήσεις προς έναν δέκτη ο οποίος τις επεξεργάζεται και παράγει περιοδικά μηνύματα ελέγχου κατάστασης και συναγερμού όταν απαιτείται. Το σύστημα απαιτεί επί του οχήματος ελάχιστα καλώδια, κάνοντας έτσι τη διαδικασία εγκατάστασης γρήγορη (συνήθως λιγότερο από 4 ώρες) και φθηνή. Κάθε ασφαλιστικός κόμβος βασίζεται σε αισθητήρες επιτάχυνσης (οι οποίοι λειτουργούν και ως ηλεκτρονικά αλφάδια) και μαγνητικού πεδίου τριών αξόνων. Το σύστημα, σε αντίθεση με μαγνητικούς αισθητήρες διακόπτη, δεν διαρρηγνύεται με χρήση μαγνητών / παρασιτικών μαγνητικών πεδίων. Η επικοινωνία στη συχνότητα των 2.5GHz με βάση πρωτοκόλλου κάνει αδύνατη την αλλοίωση των δεδομένων των αισθητήρων κατά την εναέρια επικοινωνία τους με τη κεντρική μονάδα. Στη συνέχεια τα μηνύματα αποστέλλονται από τη κεντρική μονάδα μαζί με γεωγραφικό στίγμα GPS και ώρα σε κεντρικό server όπου καταχωρούνται και παρουσιάζονται.

MetriLock Light

Η έκδοση Metrilock light απαρτίζεται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

 

Screen Shot 2014-11-06 at 12.25.54 PM

Εικόνα 3: Διάταξη του συστήματος Metrilock Light

 

 • Metrilock_CU, Δέκτης – Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και GPS

  Σύστημα κατασκευής Metricon το οποίο συλλέγει τα δεδομένα από τους αισθητήρες και τα επεξεργάζεται. Παρέχει Σύστημα Εντοπισμού Θέσης, αλλαγή κατάστασης, το είδος και το χρόνο εκδήλωσης συμβάντος. Τα δεδομένα που παράγει αποστέλλονται μέσω 3G (ή GPRS) σύνδεσης με internet σε κεντρικό server. Η μονάδα περιέχει εφεδρική παροχή ενέργειας με μπαταρία που επιτρέπει την λειτουργία έως και 24 ώρες μετά από τη διακοπή παροχής ενέργειας από το όχημα. Περιλαμβάνει μνήμη που αποθηκεύει δεδομένα τα οποία αφορούν συμβάντα που αποτυγχάνουν να μεταδοθούν μέσω του δικτύου GSM και τα οποία μεταδίδει διαρκώς μέχρι η σύνδεση GSM να είναι διαθέσιμη.

 

Screen Shot 2014-11-06 at 12.25.58 PM

Εικόνα 4: Τοποθέτηση της μονάδας Metrilock CU

 

 

 • Metrilock_M

  Ασύρματο σύστημα αισθητήρων κατασκευής Metricon το οποίο ανιχνεύει μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα – αλλαγές στην κατάσταση (προσανατολισμό, κλίση, ασυνήθιστα ισχυρούς κραδασμούς) – από καπάκια και στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα στην Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας του συστήματος. Τοποθετείται σε κάθε καπάκι ανθρωποθυρίδας και στο καπάκι του ντουλαπιού του πίνακα ελέγχου.

  Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ανοίγματος έχει μεγάλη ευαισθησία και αξιοπιστία. Δεν μπορεί να παραποιηθεί με εξάρθρωση του αισθητήρα ή με εμπλοκή με τη χρήση μαγνητών (όπως στην περίπτωση των μαγνητικών διακοπτών). Σε περίπτωση αφαίρεσης ή δυσλειτουργίας του συστήματος η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Metrilock CU) ανιχνεύει την απουσία του με τη χρήση των περιοδικών “alive” μηνυμάτων

Screen Shot 2014-11-06 at 12.26.04 PM

Εικόνα 5: Τοποθέτηση του αισθητήρα Metrilock M

 

 

 

 

 

 

 

 

MetriLock Full

Η έκδοση Metrilock full απαρτίζεται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:

• Metrilock_F

Σύστημα κατασκευής Metricon το οποίο ανιχνεύει το άνοιγμα/κλείσιμο της ποδοβαλβίδας με χρήση αισθητήρα πίεσης. Ο αισθητήρας αυτού του τύπου συνδέεται στο σωλήνα με μεταλλικές λωρίδες και μια πνευματική σύνδεση μέσω συνδέσεων σχήματος-Τ, το σύστημα εγκαθίσταται όπως φαίνεται.

Screen Shot 2014-11-06 at 12.29.24 PM

Εικόνα 6: Τοποθέτηση του αισθητήρα Metrilock F

 

 • Metrilock_S 

  Σύστημα κατασκευής Metricon το οποίο ανιχνεύει το άνοιγμα/κλείσιμο του μοχλού της τελικής βαλβίδας εκροής. Ο αισθητήρας αυτού του τύπου τοποθετείται επάνω σε κάθε μοχλό. Με χρήση ελατηρίου επαναφοράς του μοχλού προς τη μεριά του κλειστού, ο αισθητήρας αυτός ανιχνεύει με αξιοπιστία τη περίπτωση που ο μοχλός ανοίγει τη βαλβίδα ακόμη και σε ανεπαίσθητα ανοίγματα. Ο ίδιος αισθητήρας δύναται να τοποθετηθεί και στο καπάκι του στομίου ανιχνεύοντας την αφαίρεσή του.

Screen Shot 2014-11-06 at 12.29.30 PM

Εικόνα 7: Τοποθέτηση του αισθητήρα Metrilock S

 

 • Metrilock_EF

  Σύστημα κατασκευής Metricon το οποίο ανιχνεύει την ύπαρξη καυσίμου στον πυθμένα του διαμερίσματος στο οποίο τοποθετείται (εσωτερικά). Με τον αισθητήρα αυτό διασφαλίζεται η παράδοση όλης της ποσότητας του καυσίμου. Το σύστημα ελέγχει αν έγινε πλήρης αποστράγγιση μετρώντας το χρόνο από τη στιγμή ανίχνευσης άδειου μέχρι το κλείσιμο της ποδοβαλβίδας ή του μοχλού της τελικής βαλβίδας εκροής.

 •  Metrilock_WD

  Σύστημα κατασκευής Metricon το οποίο ανιχνεύει την ύπαρξη καυσίμου εντός του σωλήνα εκροής. Τοποθετείται κοντά στην έξοδο της σωλήνας (κοντά στο στόμιο) εξωτερικά της σωλήνας. Η εγκατάστασή του δεν απαιτεί παρέμβαση στις σωληνώσεις του βυτίου. Λειτουργεί με υπέρηχους και αυτό του επιτρέπει να «βλέπει» την ύπαρξη υγρού ενώ βρίσκεται εκτός του τοιχώματος του σωλήνα.

 • Metrilock_L

  Σύστημα κατασκευής Metricon το οποίο αποτελεί ηλεκτρονικό αλφάδι 2 αξόνων. Μετρά την επιπεδότητα του οχήματος επί τη παράδοση.

 • Metrilock_RU

  Σύστημα κατασκευής Metricon το οποίο αναλαμβάνει την αναμετάδοση των ασύρματων μηνυμάτων που λαμβάνονται από τους ασύρματους αισθητήρες, και διασφαλίζει την επικοινωνιακή κάλυψη του οχήματος. Προβλέπεται για χρήση σε συνθήκες όπου μεταλλικές κατασκευές επισκιάζουν την ασύρματη επικοινωνία.