Για περισσότερες πληροφορίες, το Εμπορικό Τμήμα της METRICON® βρίσκεται στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό νούμερο 2610 993 002  και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου info@metricon.gr

hjMTRCN_NEW

Μετρητής Πετρελαίου MPS®

Τα ροόμετρα MPS® (MPS®, MPS Pro® και MPSMarineControl®) της εταιρίας METRICON® αποτελούν όργανα μέτρησης του όγκου υγρού που διέρχεται μέσα από αυτά. Η αρχή λειτουργίας τους είναι η γνωστή αρχή χρήσης υπερήχων με τη μέθοδο της μέτρησης του χρόνου διάδοσης ενός ηχητικού κύματος μεταξύ δύο σημείων διαφορετικής θέσης κατά μήκος της ροής. Η διαφορά του χρόνου διάδοσης του ηχητικού κύματος μεταξύ των σταθερών αυτών σημείων όταν αυτό διαδίδεται προς τη μία και στη συνέχεια προς την άλλη διεύθυνση κατά τη κατεύθυνση της ροής, είναι ανάλογη της ταχύτητας του υγρού. Με την ολοκλήρωση στο χρόνο της ταχύτητας υπολογίζεται ο συνολικά διερχόμενος όγκος υγρού από μέσα του.

Οι μετρητές MPS® είναι αναπτυγμένοι επάνω στη προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος ελλιπούς παραλαβής καυσίμου από τους τελικούς πελάτες καυσίμου και ειδικεύονται στο να παρέχουν ακριβή έλεγχο της ποσότητας και της ποιότητας του παραλαμβανόμενου καυσίμου. Το MPS®, εγγυάται τον έλεγχο της αγοραπωλησίας. Το MPS® είναι το μοναδικό σύστημα μέτρησης στην Ευρώπη, κατοχυρωμένο με τα αντίστοιχα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Αριθμός Παγκόσμιας Κατοχύρωσης Πατέντας PCT GR 2009/000041).

 

Ενσωματωμένες Λειτουργίες

Οι μετρητές MPS®, εκτός της μέτρησης του συνολικά διερχόμενου όγκου υγρού ενσωματώνουν και άλλες λειτουργίες, ειδικά για χρήση σε καύσιμα, όπως:

 • Aνίχνευση Αέρα στη παροχή του καυσίμου.
 • Ανίχνευση Νερού στο καύσιμο.
 • Μέτρηση και ανάστροφα (αφαιρεί όγκο σε περίπτωση αναρρόφησης καυσίμου).
 • Μέτρηση της θερμοκρασίας του καυσίμου.
 • Αναγωγή όγκου στον όγκο που θα είχε το καύσιμο σε θερμοκρασία 15°C.
 • Εύκολη, ταχύτατη και ασφαλής προσαρμογή σε σειρά με την είσοδο παροχής του φρεατίου.
 • Σύστημα πλήρως φορητό, με λειτουργία μπαταρίας.
 • Δεν εμποδίζει τη ροή του καυσίμου (δεν περιέχει έλικες ή άλλης μορφής μηχανικά κινούμενα μέρη).
 • Οθόνη 32 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, 2 γραμμών με κείμενο στην Ελληνική γλώσσα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Καταλληλότητα για μέτρηση πετρελαίου θέρμανσης ή κίνησης μόνο.
 • Εμβέλεια ροής καυσίμου: 50 λίτρα ανά λεπτό (lt/min) μέχρι 250 λίτρα ανά λεπτό.
 • Ακρίβεια μέτρησης όγκου: ±0.5% για καταμέτρηση όγκου μεγαλύτερου των 200 λίτρων στην προαναφερόμενη εμβέλεια ροής και χωρίς ύπαρξη αέρα στο καύσιμο.

o   Σε κάθε ποσότητα μέτρησης το μέγιστο σφάλμα ένδειξης του μετρητή αναγράφεται στην οθόνη σε μονάδες λίτρων.

o   Στον καταμετρούμενο όγκο καυσίμου που είναι αναμεμιγμένος με αέρα, το σφάλμα μέτρησης είναι μεγαλυτέρου ποσοστού του 1.5%, υπολογίζεται από τη συσκευή και αναγράφεται στην οθόνη. Ανάλογα τον τρόπο τροφοδοσίας, το σφάλμα αυτό κυμαίνεται από 2% έως 4%. Στη περίπτωση όπου ολόκληρη η ποσότητα του παραλαμβανόμενου καυσίμου περιέχει μεγάλη περιεκτικότητα αέρα, άνω του 60%, ο μετρητής αδυνατεί να παρέχει μέτρηση.

o   Σε διέλευση μόνο αέρα ή νερού δεν πραγματοποιείται καταμέτρηση όγκου.

o   Σε περίπτωση ανάστροφης ροής το σφάλμα είναι ±3% και ο καταμετρούμενος όγκος αφαιρείται από τον είδη μετρηθέντα όγκο.

 • Υποδιαίρεση ένδειξης: 1 λίτρο
 • Μέγιστος όγκος μέτρησης: 9999 λίτρα
 • Αποθήκευση συνολικά μετρούμενου όγκου σε εσωτερική μόνιμη μνήμη (μη μηδενιζόμενη) μέγιστου όγκου 999999 λίτρα
 • Μέτρηση θερμοκρασίας: καυσίμου ακρίβεια ±2 °C
 • Ανίχνευση διέλευσης αέρα.
 • Ανίχνευση διέλευσης νερού (καθαρού ή σε ανάμιξη με το καύσιμο σε αναλογία άνω του 2% κατά οποιαδήποτε στιγμή αυτό περνά από τον μετρητή).
 • Οθόνη ένδειξης 32 αλφαριθμητικών χαρακτήρων, δύο γραμμών φωτιζόμενη.
 • Λειτουργία με μπαταρία 9V (αλκαλική). Διάρκεια: 1.5 ώρα. Αυτόματο σβήσιμο όταν δεν χρησιμοποιείται. Εσωτερική μέτρηση κατάστασης μπαταρίας και παύση λειτουργίας οργάνου όταν η τάση τροφοδοσίας του δεν είναι επαρκής για την μέτρηση σε πλήρη ακρίβεια.
 • Ανθεκτικό σασί για λειτουργία σε ακάθαρτο περιβάλλον.
 • Προδιαγραφή αντοχής: IP54 (αντοχή σε σκόνη και σε πτώση νερού χωρίς πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση).
 • Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος: -10°C – +40°C
 • Θερμοκρασία λειτουργίας καυσίμου: 0°C – +30°C
 • Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C – +60°C
 • Μέγιστη υγρασία κατά τη λειτουργία: 80% RH
 • Χρόνος προθέρμανσης για λειτουργία: 10sec