ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (R&D)

 

Το προσωπικό του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Metricon αποτελείται από υψηλής κατάρτισης στελέχη. Φυσικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί & Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Η/Υ αποτελούν μια δυνατή ομάδα η οποία σχεδιάζει και αναπτύσσει όλα τα καινοτόμα προϊόντα της Metricon.

Την τρέχουσα περίοδο η ομάδα του R&D αναπτύσσει τα παρακάτω συστήματα για αντίστοιχες εφαρμογες:

 

Αυτόματη Ταυτοποίηση Οχημάτων (Automatic Vehicle Identification)

Η εταιρεία αναπτύσσει μια ευρεία σειρά από ενεργές ετικέτες (RFID Tags) και συσκευές ανάγνωσης (RFID readers) που εξυπηρετούν στην αυτόματη ταυτοποίηση οχημάτων (AVI). Τα συστήματα μπορούν να παρέχουν λύσεις αξιόπιστης ταυτοποίησης σε μεγάλο εύρος αποστάσεων με εξαιρετικές επιδόσεις, τόσο σε στατικά όσο και σε κινούμενα αυτοκίνητα.

Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογών, όπως σε αυτόματα συστήματα πιστοποίησης οχημάτων, σε συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων κ.ά.

 

Διαχείριση στόλου οχημάτων( Fleet Management)

Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα που εξυπηρετούν στη διαχείριση στόλου εταιρικών οχημάτων, επιβατικών ή φορτηγών. Οι λύσεις που παρέχει η Metricon περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συσκευών που συνδυάζουν ασύρματη επικοινωνία, τεχνολογίες εντοπισμού θέσης (GPS), υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (GPRS) και διαδικτύου καθώς και κατάλληλο λογισμικό πρόσβασης στην υπηρεσία. Οι δυνατότητες που παρέχει το σύστημα περιλαμβάνουν:

  • Real time tracking με χρήση GPRS τεχνολογίας
  • GPS tracking προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του πελάτη

Συστήματα ελέγχου παραμέτρων ασφάλειας οχήματος

Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα που στοχεύουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της οικονομίας  και του οικολογικού αποτυπώματος των οχημάτων. Με λύσεις για εξωτερικό, γρήγορο και μη παρεμβατικό έλεγχο ορισμένων χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου, ο οδηγός μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα εάν το όχημά του λειτουργεί εντός των προδιαγραφών του, χωρίς να κατέβει από αυτό.

Συσκευή Μέτρησης Ικανοποίησης Πελατών

Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόν που προσφέρει μέθοδο για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή μέτρησης ικανοποίησης πελατών με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Κάθε έρευνα διεξάγεται παράλληλα σε πολλά σημεία ενώ τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε εφαρμογή διαχείρισης έρευνας, η οποία παρέχει μια σειρά εργαλείων  επεξεργασίας. και ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο.