ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

Portfolio
Portfolio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

Χρησιμοποιώντας τις ράβδους ηλεκτρονικής τεχνολογίας της Metricon, το σύστημα γνωρίζει τον τύπο και τη στάθμη του καυσίμου σε κάθε διαμέρισμα, διασφαλίζει την ακεραιότητα της μεταφοράς του και εντοπίζει σφάλματα κατά τη φόρτωση.