ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Metricon Α.Ε. αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το σχεδιασμό και την κατασκευή εξειδικευμένων προϊόντων και συστημάτων διαθέτοντας μια σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη παραγωγική μονάδα. Μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε στην ανάπτυξη λογισμικού παρέχει μια one – stop – shop solution σε τεχνολογικά προϊόντα τόσο στο χώρο του καυσίμου όσο και σε άλλους τεχνολογικούς κλάδους.

MetriLOCK

Portfolio

Ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης.

ThermoMetricon

Portfolio

Σύστημα ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος.

MPS® Flowmeter

Portfolio

Ηλεκτρονικός μετρητής πετρελαίου.

VapourGuard

Portfolio

Αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα για πρατήρια υγρών καυσίμων.

Portfolio