Η Metricon AE σχεδίασε και ανέπτυξε το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ογκομέτρησης Δεξαμενών MVS (ευρεσιτεχνία ΟΒΙ…). Είναι ένα αυτόματο και πλήρως εξοπλισμένο κινητό συνεργείο με δυνατότητα ογκομέτρησης βυτίων και δεξαμενών χωρητικότητας από 0.5 έως 100m3.
Το διαπιστευμένο Εργαστήριο Ογκομετρήσεων της Metricon εφαρμόζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 & εκδίδει Πιστοποιητικά Διακρίβωσης που φέρουν το λογότυπο του ΕΣΥΔ., ενώ συμμορφώνεται πλήρως με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Η πολυετής εμπερία μας στο πεδίο των διαπιστευμένων ογκομετρήσεων από το 2012, η αξιοπιστιά και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών οδήγησε στη δημιουργία σταθερών σχέσεων συνεργασίας με πλήθος ιδιωτών αλλά και με τις μεγαλύτερες Πετρελαικές Εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Portfolio

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική ογκομέτρηση αποτελεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Τα βήματα της ογκομέτρησης περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω.

Οφέλη Ογκομέτρησης

Η ακριβής μέτρηση της ποσότητας καυσίμου που διακινείται από τα πρατήρια, καθώς και η ποσότητα που φτάνει στον τελικό καταναλωτή απασχολούν το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών (πετρελαικές εταιρίες, πρατήρια, καταναλωτές). Η ογκομέτρηση αποτελεί βασική προυποθεση για την ακριβή γνώση των ποσοτήτων καυσίμου που διακινούνται και σε αυτή στηρίζεται η λειτουργία και η αξιοπιστία του Εισροών- Εκροών.

Μέθοδος Ογκομέτρησης

Το Eργαστήριο Ογκομετρήσεων της Metricon AE είναι διαπιστευμένο από το 2013 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025. Συγκεκριμένα η ογκομέτρηση πραγματοποιείται με χρήση της βαρυμετρικής μεθόδου και ειναι σύμφωνη με τα πρότυπα ISO 4269Tank Calibration by liquid measurement – Incremental method using volumetric meters”, NIST 250-72Calibration Services for Liquid Volume”, το πρότυπο OIML R 71 σύστασης του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας και του προτύπου EURAMET cg-19Guidelines on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration”.

Εξειδίκευση και Εμπειρία

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής αξιοπιστίας και η εξειδίκευση του προσωπικού μας συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης με όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Συγκεκριμένα το Εργαστήριο Ογκομετρήσεων της Metricon AE έχει διακριβώσει τις δεξαμενές σε περισσότερα από 1.200 πρατήρια και 500 βυτιοφόρα οχήματα.

Το σύστημα ογκομέτρησης MVS είναι μία ευρεσιτεχνία της Metricon. Είναι ένα αυτόματο και πλήρως εξοπλισμένο κινητό συνεργείο με δυνατότητα ογκομέτρησης βυτίων και δεξαμενών χωρητικότητας από 0.5 έως 100m3.
Η μέθοδος ογκομέτρησης στηρίζεται σε τρία επιμέρους συστήματα που λειτουργούν παράλληλα, το Δοσολογικό Σύστημα, το Σύστημα Μέτρησης Στάθμης και το Σύστημα Ελέγχου και Καταγραφής. Μετρητικό υγρό -νερό- διοχετεύεται από εγκατεστημένη στο MVS δεξαμενή (χωρητικότητας περίπου 1m3) στη διάταξη του Δοσολογικού Συστήματος. Η μεταφερόμενη ποσότητα, δόσεις των 100Lt περίπου, ζυγίζεται από δυναμοκυψέλες υψηλής ακρίβειας -βαρυμετρική μέθοδος- και διοχετεύεται εντός της ογκομετρούμενης δεξαμενής. Εν συνεχεία ακολουθεί και δεύτερη ζύγιση στη διάταξη του Δοσολογικού Συστήματος προκειμένου να μετρήσουμε τα υπολείμματα υγρού που παρέμειναν εντός της διάταξης και να καθορίσουμε με ακρίβεια την ποσότητα που τελικά διοχετεύεται στην ογκομετρούμενη δεξαμενή. Εντός της δεξαμενής η μετρητική διάταξη στάθμης αποτελούμενη από ηλεκτρονικούς αισθητήρες μετρά και αποτυπώνει τη στάθμη ψηφιακά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την πλήρωση της δεξαμενής με ταχύτητα 5m3/h. Κατά τη διάρκεια των ρίψεων εντός της δεξαμενής μετρούνται και καταγράφονται όλοι οι παράγοντες που συνεισφέρουν και επηρεάζουν τα αποτελέσματα της ογκομέτρησης –θερμοκρασία εντός της δεξαμενής, θερμοκρασία εντός του Δοσολογικού Συστήματος, περιβαλλοντικές συνθήκες, πυκνότητα υγρού. Έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία της ογκομέτρησης, τα δεδομένα αποστέλλονται στο Εργαστήριο όπου γίνεται η αξιολόγηση αυτών, η ανάλυση τους και η δημιουργία των ογκομετρικών πινάκων στην προαπαιτούμενη μορφή.
Η διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω στηρίζεται σε αναγνωρισμνένες μεθόδους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη χρήση διακριβωμένου εξοπλισμού δίνει τη δυνατότητα παροχής αποτελεσμάτων ακρίβειας ανάλογα με τη χωρητικότητα της δεξαμενής.

Services

Ασφάλεια

Διασφάλιση μέτρων και κανόνων ασφαλείας σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Services

Εξοπλισμός

Εγκατάσταση εξοπλισμού

Services

Παραλαβή δεξαμενής

Αξιολόγηση τεχνικών απαιτήσεων ογκομέτρησης

Services

Προσωπικό

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Metricon Α.Ε. θέτει σε λειτουργία το MVS και εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ποιότητας στη λειτουργία του συστήματος

Services

Καθαρισμός Δεξαμενής

Καθαρισμός της δεξαμενής

Services

Έκδοση Πιστοποιητικού

Διακρίβωσης και Ογκομετρικών Πινάκων

Για το πρατήριο

Ταχύτητα ογκομέτρησης 5m3/hr με την λιγότερη δυνατή όχληση.

Μέγιστη ακρίβεια – ελάχιστο πιθανό σφάλμα.

Για την εταιρεία / διαχειριστή

Εξασφάλιση προϊόντων καυσίμων από δόλιες πράξεις.

Βελτίωση της εταιρικής εικόνας και αξιοπιστίας του brand στην αγορά.

Για τον πελάτη

Εξασφάλιση ποσότητας και ποιότητας καυσίμου που προμηθεύεται κάθε φορά.