Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο: VAPOURGUARD_EL

Κατεβάστε την παρουσίαση: VAROURGUARD_13_02_17_EL

Κατεβάστε την τεχνική περιγραφή: VAPOURGUARD_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_v1 1

 

Η πρόσφατη νομοθετική απαίτηση (Ν.4439/2016) απαιτεί – σε πρώτη φάση – από όλα τα πρατήρια και σταθμούς οχημάτων που λειτουργούν στα ισόγεια κτηρίων με ορόφους, ή πλησίον συγκροτημάτων κατοικιών, γραφείων κ.α. μέχρι το τέλος του 2017 να έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Λειτουργίας Ανάκτησης Ατμών του STAGE 1.

Για το σκοπό αυτό, η Metricon έχει ήδη αναπτύξει το σύστημα “VapourGuard”, το οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές της ανωτέρω κείμενης νομοθεσίας.

Το Σύστημα “VapourGuard” σχεδιάστηκε και παράγεται από την Metricon αποτελώντας μια τεχνολογικά καινοτόμο λύση για κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, διασφαλίζοντας με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες την ορθή λειτουργία του συστήματος Ανάκτησης Ατμών STAGE 1, συμβάλλοντας ενεργά στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής, προστατεύοντας παράλληλα και το πρατήριο.

Το Σύστημα “VapourGuard” αποτελείται από:

  • Διατάξεις Ασύρματων Αισθητήρων σχεδίασης της Metricon
  • Κεντρικό Ελεγκτή σχεδίασης της Metricon

Οι Ασύρματοι Αισθητήρες ανιχνεύουν το «άνοιγμα-κλείσιμο» της βαλβίδας ανάκτησης ατμών και την σωστή γείωση του βυτίου με τη χρήση μαγνητών και επιταχυνσιόμετρων.

Ο Κεντρικός Ελεγκτής ελέγχοντας την κατάσταση των αισθητήρων παρέχει στον χρήστη λειτουργίες για:

  • Κεντρικό και Απομακρυσμένο «Άνοιγμα-Κλείσιμο» των βαλβίδων πλήρωσης των δεξαμενών.
  • Δοκιμαστικό έλεγχο διαρροών.
  • Λιτρομέτρηση-Εξαέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και επίδειξη των λειτουργιών και των επι μέρους δυνατοτήτων του Συστήματος “VapourGuard” επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά (2610 993 002) ή/και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση: info@metricon.gr

Slide4 Slide5