Σύστημα Ελέγχου Αντλιών Υγρών Καυσίμων METRICAL

Για περισσότερες πληροφορίες, το Εμπορικό Τμήμα της METRICON® βρίσκεται στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό νούμερο 2610 993 002  και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου info@metricon.gr

hjMTRCN_NEW

Σύστημα Ελέγχου Αντλιών Υγρών Καυσίμων METRICAL

Η Metricon έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα λιτρομέτρησης το οποίο προσφέρει λύση και στα τρία αρχικά προβλήματα. Ο βασικός σχεδιασμός έχει γίνει με κριτήριο την αυτοματοποίηση ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα στην όλη διαδικασία των εκτελουμένων ελέγχων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση υψηλής ακρίβειας μετρολογικών οργάνων τα οποία απαρτίζουν το ηλεκτρονικό λιτρόμετρο.

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού λιτρόμετρου βασίζεται στην ζύγιση της ποσότητας του παρεχόμενου καυσίμου από κάθε ακροφύσιο (πιστόλι) της αντλίας, ανιχνεύοντας παράλληλα την πυκνότητα και την θερμοκρασία του υγρού. Η ηλεκτρονική διάταξη έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε ένα μεσαίου μεγέθους μεταφορικό όχημα (τύπου βαν) και περιλαμβάνει:

1) Ηλεκτρονικό λιτρόμετρο μέτρησης 3-10 λίτρων.

2) Ηλεκτρονικό λιτρόμετρο μέτρησης 10-35 λίτρων.

3) Ηλεκτρονικό λιτρόμετρο μέτρησης 15-50 λίτρων.

4) Ηλεκτρονικό λιτρόμετρο μέτρησης 100-500 λίτρων.

5) Τρείς δεξαμενές αποθήκευσης 80 λίτρων.

6) Μία δεξαμενή αποθήκευσης 160 λίτρων.

7) Κάμερες ελέγχου.

8) Σύστημα αυτοματισμού και Ηλεκτρονικός υπολογιστής.

9) Αντλητικά αποστράγγισης καυσίμου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα μικρά λιτρόμετρα (μέγιστης χωρητικότητας 10, 35 και 50 λίτρων) θα ελέγχουν την μετρητική ικανότητα των αντλιών γρήγορα και αξιόπιστα σε φάσμα τριών ροών (χαμηλή, μέση, υψηλή). Σε κάθε έλεγχο τα μετρούμενα μεγέθη θα είναι το βάρος του καυσίμου, η πυκνότητα (μετράται ενδογενώς, όχι από αναγωγή θερμοκρασίας), και θερμοκρασία σε πολλαπλά σημεία, δεδομένα τα οποία θα συσχετίζονται αυτόματα και θα εκφράζονται σε λίτρα. Η απόλυτη ακρίβεια με την μέθοδο της ζύγισης και υπολογισμού πυκνότητας είναι υψηλή και συγκεκριμένα καλύτερη από 0,15% συνολικά σε όλο το φάσμα μετρήσεων.

Ένα μεγάλο λιτρόμετρο (χωρητικότητας 500 λίτρων) έχει σχεδιαστεί να τοποθετηθεί πλησίον της ελεγχόμενης δεξαμενής καυσίμου του πρατηρίου και θα μπορεί, με δυναμικότητα μέτρησης από 100 έως 500 λίτρων, να ελέγχει την ακρίβεια του συστήματος παραλαβής με ηλεκτρονική βέργα. Η διαδικασία εκτελείται εύκολα, προσθέτοντας όγκους 100-500 λίτρων, μετρημένων με ακρίβεια, στη δεξαμενή του πρατηρίου, αναμένοντας την ηρεμία της ηλεκτρονικής βέργας. Η απόκλιση της ηλεκτρονικής βέργας θα υπολογίζεται με την καταγραφή της νέας της θέσης σε σχέση με την αρχική και το σύστημα εισροών εκροών θα ελέγχεται με παραλαβή της ποσότητας που έχει μετρηθεί από αυτό το λιτρόμετρο.

Ακόμη, με το μεγάλο λιτρόμετρο θα μπορεί να γίνεται και έλεγχος της παραλαμβάνουσας ποσότητας από τα βυτιοφόρα οχήματα, ελέγχοντας τη ποσότητα με άθροιση τμηματικών όγκων έως 500 λίτρων όπου και εάν αυτό χρειαστεί. Ο έλεγχος θα γίνεται βάση της υπάρχουσας μετρητικής βέργας που διαθέτει το βυτιοφόρο ή της συνολικής παραδίδουσας ποσότητας στην δεξαμενή.

Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, και θα προλαμβάνονται φαινόμενα τα οποία ενδέχεται να αποφέρουν αποκλίσεις μεγαλύτερες του επιτρεπτού από τον νομοθέτη.

 

Η μέτρηση και μόνο της θερμοκρασίας από την κάθε αντλία θα προσφέρει – σε σύγκριση με την αντίστοιχη θερμοκρασία η οποία υπάρχει στην ένδειξη της δεξαμενής – ένα επίσης σημαντικό μετρήσιμο μέγεθος για την αποτροπή σφαλμάτων τα οποία θα πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη για την σωστή λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών.

Όπως αναφέρθηκε, η όλη διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και θα υπάρχει απευθείας σύνδεση μέσω Διαδικτύου για την αποστολή των αποτελεσμάτων του ελέγχου προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και σε πραγματικό χρόνο.

 

Ενσωματωμένες Λειτουργίες

Συνοπτικά με το ηλεκτρονικό λιτρόμετρο “MetriCAL” θα διασφαλίζονται τα κάτωθι:

1) Εγγυημένα σωστή διακρίβωση της αντλίας του πρατηρίου.

2) Επαλήθευση των ογκομετρικών πινάκων.

3) Μέτρηση της ακρίβειας όλου του συστήματος εισροών εκροών συνολικά ως σύστημα με συνθήκες μέτρησης ίδιες με τις πραγματικές παραλαβές / παραδόσεις.

4) Επαλήθευση της θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ αντλίας και δεξαμενής ως παράγοντας λάθους.

5) Επαλήθευση σωστών παραλαβών από βυτιοφόρα οχήματα.